Hier ziet u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en het nieuws.

 • Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting
  Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting
  Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een...

  lees verder


 • Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
  Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
  Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind...

  lees verder


 • Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
  Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
  Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het...

  lees verder


 • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
  Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
  De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtel...

  lees verder


 
Meer weten?
Henk Groot Lipman
Rene Derks
Rene van Hoogstraten