Hier ziet u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en het nieuws.

 • Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
  Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
  Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterk...

  lees verder


 • Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto
  Uitspraak collectief bezwaar btw over priv├ęgebruik van een auto
  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het priv├ęgebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaars...

  lees verder


 • Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
  Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwi...

  lees verder


 • Nettoloon in rekening-courant
  Nettoloon in rekening-courant
  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van...

  lees verder


 
Meer weten?
Henk Groot Lipman
Rene Derks
Rene van Hoogstraten