Hier ziet u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en het nieuws.

 • Kwalificatie eigen woning
  Kwalificatie eigen woning
  Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten u...

  lees verder


 • Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
  Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
  De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt...

  lees verder


 • Ketenregeling arbeidsrecht
  Ketenregeling arbeidsrecht
  De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaa...

  lees verder


 • Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling
  Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling
  De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst...

  lees verder


 
Meer weten?
Henk Groot Lipman
Rene Derks
Rene van Hoogstraten